Jak nadać dziecku PESEL

W dzisiejszych czasach posiadanie numeru PESEL jest niezbędne do załatwiania wielu formalności, w tym także dla dzieci. Jeśli chcesz wiedzieć, jak nadać dziecku PESEL, jesteś we właściwym miejscu. W niniejszym artykule omówimy proces nadawania numeru PESEL dziecku oraz niezbędne kroki, które należy podjąć.

Wniosek o nadanie PESEL

Pierwszym krokiem w procesie nadawania PESEL dziecku jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić osobiście w urzędzie stanu cywilnego, który obsługuje miejsce zamieszkania dziecka, lub też za pośrednictwem internetu, korzystając z platformy ePUAP.

Dokumenty niezbędne do wniosku

Przy składaniu wniosku o nadanie PESEL dziecku konieczne będzie przedstawienie pewnych dokumentów. Oto lista najważniejszych:

  • Oryginał aktu urodzenia dziecka
  • Dowód tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych
  • Jeśli dziecko ma obywatelstwo polskie, nie ma potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów. W przypadku obywatelstwa obcego może być wymagane przedstawienie dokumentów potwierdzających status pobytu na terenie Polski.

Proces rejestracji

Po złożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów urząd stanu cywilnego przystępuje do procesu rejestracji. W przypadku dzieci, którym nie nadano jeszcze numeru PESEL, zostanie on nadany automatycznie wraz z rejestracją urodzenia.

Odbiór dokumentów

Po zakończeniu procesu rejestracji rodzice mogą odebrać dokumenty potwierdzające nadanie PESEL dziecku. Zazwyczaj jest to zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, które może być przydatne przy załatwianiu różnych spraw urzędowych, takich jak składanie wniosków o świadczenia czy załatwianie spraw zdrowotnych.

Nadanie numeru PESEL dziecku to ważny krok, który umożliwia mu uczestniczenie w różnych działaniach życia społecznego oraz załatwianie formalności. Proces ten jest stosunkowo prosty i składa się z kilku podstawowych kroków, które zostały omówione powyżej.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących nadawania numeru PESEL dzieciom:

PytanieOdpowiedź
Czy każde dziecko musi mieć PESEL?Tak, zgodnie z polskim prawem, każde dziecko musi mieć numer PESEL.
Czy PESEL można nadać dziecku poza granicami Polski?Tak, jeśli dziecko ma polskie obywatelstwo, numer PESEL można nadać również w placówkach konsularnych poza granicami kraju.
Czy istnieją jakieś opłaty związane z nadaniem PESEL dziecku?Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Warto mieć na uwadze te informacje, gdy przygotowujesz się do wnioskowania o PESEL dla dziecka.

Photo of author

Olek